Els informatius de televisió del Cetrencada: quin és el procés d’elaboració?

En Roger Cuartielles, un dels estudiants que s’encarrega del tram de televisió del Cetrencada, ens comenta com fan els informatius i també alguns dilemes que han tingut en relació amb la vaga del dijous 26 de febrer. Com ho van afrontar?

Anuncis

El procés d’elaboració dels informatius de ràdio del Cetrencada

En aquest vídeo, la Mireia Rom ens explica com fan els informatius radiofònics, cada dimarts i cada dijous al matí, dins del tram de ràdio del Cetrencada. Com ho afronten? Quines fonts fan servir? Amb quines dificultats es troben? Ho descobrim.